04/09/2019Hoạt động, Nổi bật964 Lượt xem

Nhân ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ( nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), nhớ- biết ơn- suy ngẫm những lời BÁC HỒ để lại đã trở thành kim chỉ nam dẫn lối muôn người noi theo:

1. “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó. Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng : Cần, kiệm, liêm, chính. Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên”.

2. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào ? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân – tức là phục tùng chân lý.

3. Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý.

Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi.

4. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.

5. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.

PS: Cảm ơn các vị lãnh đạo lớn luôn quan tâm, chia sẻ những điều tâm đắc, chí lý & tặng chân dung 3D hình Bác trên bàn làm việc hàmg ngày của Sứ Giả Kết Nối Lê Lan Anh...

NHỚ MÃI LỜI BÁC HỒ! THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ BÁC HỒ NHỚ MÃI LỜI BÁC HỒ! NHỚ MÃI LỜI BÁC HỒ! NHỚ MÃI LỜI BÁC HỒ! NHỚ MÃI LỜI BÁC HỒ!

SỨ GIẢ KẾT NỐI LAN ANH 09111 028 79

#lananh
#lelananh
#sugiaketnoi
#ketnoikinhdoanh
#lienminhtoancau
#angela le
#chantinh

LOGO ĐĂNG KÝ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU