68 doanh nghiệp được tôn vinh “Thương hiệu thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2017”

Sáng 25/5, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh “Thương hiệu thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2017” trong khuôn khổ Hội chợ Ẩm thực và Thực phẩm an toàn.

Lễ tôn vinh “Thương hiệu thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2017"

 

Lễ tôn vinh “Thương hiệu thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2017"

 

Từ kết quả khảo sát các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Ẩm thực và Thực phẩm an toàn, Ban tổ chức và Hội đồng bình xét đã chọn lựa được 68 doanh nghiệp đạt những tiêu chí do Ban tổ chức đề ra và được tôn vinh “Thương hiệu thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng” năm 2017.

Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam -Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng phát biểu khai mạc chương trình

“Thương hiệu Thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2017” nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh để tạo ra những sản phẩm đảm bảo an toàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước.

Lễ tôn vinh “Thương hiệu thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2017"

 

Lễ tôn vinh “Thương hiệu thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2017"

LOGO ĐĂNG KÝ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU