03/09/2020Tin cá nhân, Tin tức98 Lượt xem

Hiền là nữ tướng họ Lê,
Nếu ai đã gặp không chê điểm nào.
Dáng hình thon gọn, thanh cao,
Càng nhìn càng thấy nét nào cũng yêu.
Quan tâm chu đáo mọi điều,
Bản thân giản dị, mỹ miều chẳng tham.
Tháng năm, năm tháng chăm làm,
Quyết tâm, bản lĩnh, việc ham sớm chiều.
Mặc kệ Covid tiêu điều,
Bao nhiêu gian khó, liêu xiêu dặm trường.
Vững tâm khắp nẻo con đường,
Mọi miền đất nước, bốn phương là nhà.
Cuối tháng hội tụ hát ca,
Sum họp đoàn kết, gần xa đậm đà.
Liên hiệp kết nối vươn xa,
Chung tay hành động để mà tiến lên…

 

SỨ GIẢ KẾT NỐI LAN ANH 091 110 2879

sugiaketnoi.vn
#lelananh.vn
#lhhtxvn.vn
#ketnoikinhdoanh.com.vn
#cafeketnoi.vn

LOGO ĐĂNG KÝ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU

Bài viết mới cùng chuyên mục

03/09/2020Tin cá nhân, Tin tức98 Lượt xem

Hiền là nữ tướng họ Lê,
Nếu ai đã gặp không chê điểm nào.
Dáng hình thon gọn, thanh cao,
Càng nhìn càng thấy nét nào cũng yêu.
Quan tâm chu đáo mọi điều,
Bản thân giản dị, mỹ miều chẳng tham.
Tháng năm, năm tháng chăm làm,
Quyết tâm, bản lĩnh, việc ham sớm chiều.
Mặc kệ Covid tiêu điều,
Bao nhiêu gian khó, liêu xiêu dặm trường.
Vững tâm khắp nẻo con đường,
Mọi miền đất nước, bốn phương là nhà.
Cuối tháng hội tụ hát ca,
Sum họp đoàn kết, gần xa đậm đà.
Liên hiệp kết nối vươn xa,
Chung tay hành động để mà tiến lên…

 

SỨ GIẢ KẾT NỐI LAN ANH 091 110 2879

sugiaketnoi.vn
#lelananh.vn
#lhhtxvn.vn
#ketnoikinhdoanh.com.vn
#cafeketnoi.vn