THÁNG 5 NHỚ BÁC...
Tin tổng hợp, Tin tức

THÁNG 5 NHỚ BÁC...

20/05/2020Lượt xem: 11

Cứ mỗi dịp tháng 5 về, cả dân tộc Việt Nam lại bâng khuâng, xao xuyến nhớ về Bác, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Năm nay, Sứ giả Kết nối Lê Lan Anh, Tổng thư...

THÁNG 5 NHỚ BÁC...
Tin tổng hợp, Tin tức

THÁNG 5 NHỚ BÁC...

20/05/2020Lượt xem: 1

Cứ mỗi dịp tháng 5 về, cả dân tộc Việt Nam lại bâng khuâng, xao xuyến nhớ về Bác, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Năm nay, Sứ giả Kết nối Lê Lan Anh, Tổng thư...

ĐỔI MỚI- SÁNG TẠO-NÂNG CAO TRI THỨC- ĐỘT PHÁ- KHÁC BIỆT- QUYẾT LIỆT- HIỆU QUẢ HAY LÀ CHẾT??? ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH! LIÊN HIỆP LÀ TẤT YẾU!! LIÊN MINH KẾT NỐI KINH DOANH, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỜI KÌ CÔNG NGHỆ 4.0 GIA TĂNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG, THÀNH VIÊN, HỘI VIÊN - YẾU TỐ SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC...
Tin tổng hợp, Tin tức

ĐỔI MỚI- SÁNG TẠO-NÂNG CAO TRI THỨC- ĐỘT PHÁ- KHÁC BIỆT- QUYẾT LIỆT- HIỆU QUẢ HAY LÀ CHẾT??? ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH! LIÊN HIỆP LÀ TẤT YẾU!! LIÊN MINH KẾT NỐI KINH DOANH, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỜI KÌ CÔNG NGHỆ 4.0 GIA TĂNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG, THÀNH VIÊN, HỘI VIÊN - YẾU TỐ SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC...

11/05/2020Lượt xem: 15

Với quyết tâm đổi mới sáng tạo, hoạt động thực tế- hiệu quả- đột phá về công nghệ, lấy “ con người làm nền tảng, giá trị cốt lõi” đó cũng là tôn chỉ hoạt động của CLB Bất động sản Hà Nội xuyên suốt 1 thập kỉ...

ĐỔI MỚI- SÁNG TẠO-NÂNG CAO TRI THỨC- ĐỘT PHÁ- KHÁC BIỆT- QUYẾT LIỆT- HIỆU QUẢ HAY LÀ CHẾT??? ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH! LIÊN HIỆP LÀ TẤT YẾU!! LIÊN MINH KẾT NỐI KINH DOANH, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỜI KÌ CÔNG NGHỆ 4.0 GIA TĂNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG, THÀNH VIÊN, HỘI VIÊN - YẾU TỐ SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC...
Tin tổng hợp, Tin tức

ĐỔI MỚI- SÁNG TẠO-NÂNG CAO TRI THỨC- ĐỘT PHÁ- KHÁC BIỆT- QUYẾT LIỆT- HIỆU QUẢ HAY LÀ CHẾT??? ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH! LIÊN HIỆP LÀ TẤT YẾU!! LIÊN MINH KẾT NỐI KINH DOANH, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỜI KÌ CÔNG NGHỆ 4.0 GIA TĂNG GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG, THÀNH VIÊN, HỘI VIÊN - YẾU TỐ SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC...

11/05/2020Lượt xem: 1

Với quyết tâm đổi mới sáng tạo, hoạt động thực tế- hiệu quả- đột phá về công nghệ, lấy “ con người làm nền tảng, giá trị cốt lõi” đó cũng là tôn chỉ hoạt động của CLB Bất động sản Hà Nội xuyên suốt 1 thập kỉ...

KẾT NỐI DÒNG TỘC - PHÚC LÀNH ĐƯỢC GIEO
Tin tổng hợp, Tin tức

KẾT NỐI DÒNG TỘC - PHÚC LÀNH ĐƯỢC GIEO

10/05/2020Lượt xem: 19

Ngày 7/5/ 2020 DL (15/04/âm lịch) đúng ngày lễ Phật đản 2020, Lễ Dâng Hương kỷ niệm 592 năm ngày Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi lên ngôi tại Hoàng Thành Thành Thăng Long (15/4/1428- 15/4/2020) và kỷ...

Tổng số 94 - Trang 1/19