23/07/2021Tin tổng hợp, Tin tức81 Lượt xem

– Tất cả cta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp. Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. Có ng vừa mới gặp là đã thấy ghét. Đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại đây.

– Ng mình từng mang ơn thì vừa trông thấy liền cảm mến. Ng đã tạo oán thì trông thấy liền bực mình. Con người cta do tạo các nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên sanh ra ở cõi ta bà phải kham nhẫn này.

– Từ duyên mà lại, cũng từ duyên mà tan. Đủ duyên thì còn, hết duyên thì hết. Khi nhân duyên còn thì có phá hủy ra sao cũng không hỏng được, khi duyên hết rồi thì có níu kéo cỡ nào cũng bị rã tan.

– Bạn thương yêu cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi. Nhưng trong lúc bạn đang rất hiếu thuận với cha mẹ, thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt bạn, bạn cũng chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình duy chỉ một đoạn đường mà thôi!

– Bạn yêu thương con cái của mình ư? Từng giờ từng khắc bạn mong rằng mình có thể ngăn gió chắn mưa cho chúng. Vậy mà tuổi bạn đang lớn lên từng ngày. Rồi cũng có một ngày, trước mặt các con, bạn cũng phải bỏ chúng mà đi. Bạn chỉ có thể cùng đi với con cái chỉ có một đoạn đường!

– Bạn xem trọng tình nghĩa bạn bè, nhưng nếu không phải bạn bè lìa xa bạn, thì chính bạn cũng sẽ phải lìa xa bạn bè. Bạn chỉ có thể cùng đi với bằng hữu một đoạn đường thôi! Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường, nên bạn càng thêm trân trọng quí mến những gì mình đang có.

– Bởi vì chỉ có thể cùng người ta đi chỉ một đoạn đường, nên bạn cũng cần học cách từ bỏ. Cha mẹ chỉ có thể vỗ về nuôi nấng bạn trưởng thành, nhưng không nên kỳ vọng cha mẹ là cây gậy vĩnh viễn để có thể chống đỡ toàn bộ cuộc đời bạn. Con cái cũng chỉ cùng liên quan huyết nhục với bạn chứ không phải là vật phẩm phụ thuộc của bạn.

– Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người khác đi cũng chỉ một đoạn đường đời. Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho được người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho đi sự vô hạn được?”

– 10 năm, 20 năm hay 100 năm của một đời, cũng chỉ là một đoạn đường. Cta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau chỉ một đoạn nào đó thôi, đừng nhầm lẫn cố chấp, sở hữu. Khoảnh khắc hiếm hoi nào còn duyên, có được, cta nên quan tâm, cho ra hơn là nghĩ ng khác phải tuân thủ theo kiểu của mình. Như thế, sẽ không bị nhận hiểu sai lầm, biết tôn trọng và giúp đỡ ng khác, đưa đến một cuộc sống sống tích cực, vui tươi, 0 làm khổ mình…
( Sưu tầm)

(SỨ GIẢ KẾT NỐI LAN ANH 091 110 2879 –   088 661 7979)

(Ps : Cảm ơn trang điểm, photo nghệ thuật TRƯỜNG GIANG- trang phục Shops Trang Wings)
-//-
#cafebds.com.vn
#cafeketnoi.vn
#sugiaketnoi.vn
#lelananh.vn
#lelananh.com
#talkdoanhnhan.vn
#talkdoanhnhan.cơm
#ketnoikinhdoanh.vn
#ketnoikinhdoanh.com.vn

Bài viết cùng chuyên mục:

LOGO ĐĂNG KÝ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU

Bài viết mới cùng chuyên mục

23/07/2021Tin tổng hợp, Tin tức81 Lượt xem

– Tất cả cta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp. Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. Có ng vừa mới gặp là đã thấy ghét. Đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại đây.

– Ng mình từng mang ơn thì vừa trông thấy liền cảm mến. Ng đã tạo oán thì trông thấy liền bực mình. Con người cta do tạo các nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên sanh ra ở cõi ta bà phải kham nhẫn này.

– Từ duyên mà lại, cũng từ duyên mà tan. Đủ duyên thì còn, hết duyên thì hết. Khi nhân duyên còn thì có phá hủy ra sao cũng không hỏng được, khi duyên hết rồi thì có níu kéo cỡ nào cũng bị rã tan.

– Bạn thương yêu cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi. Nhưng trong lúc bạn đang rất hiếu thuận với cha mẹ, thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt bạn, bạn cũng chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình duy chỉ một đoạn đường mà thôi!

– Bạn yêu thương con cái của mình ư? Từng giờ từng khắc bạn mong rằng mình có thể ngăn gió chắn mưa cho chúng. Vậy mà tuổi bạn đang lớn lên từng ngày. Rồi cũng có một ngày, trước mặt các con, bạn cũng phải bỏ chúng mà đi. Bạn chỉ có thể cùng đi với con cái chỉ có một đoạn đường!

– Bạn xem trọng tình nghĩa bạn bè, nhưng nếu không phải bạn bè lìa xa bạn, thì chính bạn cũng sẽ phải lìa xa bạn bè. Bạn chỉ có thể cùng đi với bằng hữu một đoạn đường thôi! Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường, nên bạn càng thêm trân trọng quí mến những gì mình đang có.

– Bởi vì chỉ có thể cùng người ta đi chỉ một đoạn đường, nên bạn cũng cần học cách từ bỏ. Cha mẹ chỉ có thể vỗ về nuôi nấng bạn trưởng thành, nhưng không nên kỳ vọng cha mẹ là cây gậy vĩnh viễn để có thể chống đỡ toàn bộ cuộc đời bạn. Con cái cũng chỉ cùng liên quan huyết nhục với bạn chứ không phải là vật phẩm phụ thuộc của bạn.

– Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người khác đi cũng chỉ một đoạn đường đời. Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho được người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho đi sự vô hạn được?”

– 10 năm, 20 năm hay 100 năm của một đời, cũng chỉ là một đoạn đường. Cta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau chỉ một đoạn nào đó thôi, đừng nhầm lẫn cố chấp, sở hữu. Khoảnh khắc hiếm hoi nào còn duyên, có được, cta nên quan tâm, cho ra hơn là nghĩ ng khác phải tuân thủ theo kiểu của mình. Như thế, sẽ không bị nhận hiểu sai lầm, biết tôn trọng và giúp đỡ ng khác, đưa đến một cuộc sống sống tích cực, vui tươi, 0 làm khổ mình…
( Sưu tầm)

(SỨ GIẢ KẾT NỐI LAN ANH 091 110 2879 –   088 661 7979)

(Ps : Cảm ơn trang điểm, photo nghệ thuật TRƯỜNG GIANG- trang phục Shops Trang Wings)
-//-
#cafebds.com.vn
#cafeketnoi.vn
#sugiaketnoi.vn
#lelananh.vn
#lelananh.com
#talkdoanhnhan.vn
#talkdoanhnhan.cơm
#ketnoikinhdoanh.vn
#ketnoikinhdoanh.com.vn

Bài viết mới cùng chuyên mục